ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η INTRICATE A.E. ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εκσυγχρονισμός Δημόσιων Συστημάτων Οδοφωτισμού (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του φωτισμού των πόλεων.
Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Ύδρευσης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, χωρίς απώλειες και με βέλτιστα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία.
Χρήση εφαρμογών έξυπνων πόλεων (IoT) προς επίλυση προβλημάτων των πολιτών, βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους και αναβάθμιση της καθημερινής αστικής εμπειρίας.
Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων κάθε κλίμακας καθώς και προτάσεις για βελτίωση της αστικής καθημερινότητας.
Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Βιολογικής Επεξεργασίας Ύδατος και Λυμάτων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών αλλά και τη διαφύλαξη του γλυκού νερού, αυτού του πολύτιμου φυσικού πόρου.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενέργειας για τον πολιτισμό, η εταιρεία συνεχώς αναζητά και προωθεί νέες τεχνολογικές εφαρμογές για την αποτελεσματική διαχείριση αυτού του σημαντικού αγαθού προς όφελος του πολίτη και με βάση τους παγκόσμιους στόχους αειφορίας.
Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και σε έργα αποθήκευσης αυτής, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία που έχει η ηλεκτρική ενέργεια στη σύγχρονη ζωή αλλά και προβλέποντας την ανάγκη παραγωγής αυτής με ήπια μέσα και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Hyperion Solar Kit is a pioneering off-grid system, which captures solar power from an external array of solar panels, stores it as electric energy in a set of batteries and then manages through a smart controller the supply of this energy for domestic use.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στην ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών κάθε συνεργάτη μας και η υποστήριξη των πελατών μας με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του εκάστοτε επιχειρηματικού μοντέλου μέσω εξατομικευμένων λύσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ

    +30 210 685 6296

    ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ;