ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Οδοφωτισμού (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού, Ιδιωτικοί φορείς, ΣΔΙΤ) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του φωτισμού των πόλεων.

Καταγραφή / αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής

Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και τρόποι χρηματοδότησης για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης για τον έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων και τη μέτρηση εξοικονόμησης ενέργειας

Συντήρηση και αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών μετά την ολοκλήρωση του έργου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εκσυγχρονισμός Συστημάτων Ύδρευσης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, χωρίς απώλειες και με βέλτιστα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία.

Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων με εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης, προς αποφυγή βλαβών, έλεγχο διαρροών δικτύου σε πραγματικό χρόνο και εξοικονόμηση ενέργειας

Εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων για την απομακρυσμένη (remote) μέτρηση κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη μείωση των μη εισπραττόμενων λογαριασμών

Σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας με σχεδιασμό που περιλαμβάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών, εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου και επίβλεψης των αντλιών σε πραγματικό χρόνο

Αντικατάσταση αντλιών με άλλες νέας τεχνολογίας και μικρότερης κατανάλωσης, ανάλογα και με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη

Έλεγχος ποιότητας ύδατος και έλεγχος διαρροών σε πραγματικό χρόνο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων κάθε κλίμακας καθώς και προτάσεις βελτίωσης της αστικής καθημερινότητας για:

Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Μονάδες Διαλογής Απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων βιοαερίου

Την προώθηση και εφαρμογή των δημοτικών στόχων ανακύκλωσης μέσω του σχεδιασμού δικτύου συλλογής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών αλλά και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς το περιβάλλον.

Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

Εκσυγχρονισμός και απομακρυσμένος έλεγχος των εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τον έλεγχο της λειτουργίας τους σε πραγματικό χρόνο και τη διασφάλιση των παραγόμενων υπολειμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων

Διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρήση εφαρμογών έξυπνων πόλεων (IoT) προς επίλυση προβλημάτων των πολιτών, βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους και αναβάθμιση της καθημερινής αστικής εμπειρίας.

Έξυπνες διαβάσεις

Συστήματα τηλεδιοίκησης / τηλεμετρίας

Συστήματα οδικής ασφάλειας και επιτήρησης

Συστήματα διαχείρισης δημοτικών απορριμμάτων

Έξυπνοι χώροι στάθμευσης (smart parking)

Συστήματα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξοικονόμισης ενέργειας για το περιβάλλον, η εταιρεία συνεχώς αναζητά και προωθεί νέες τεχνολογικές εφαρμογές για την αποτελεσματική διαχείριση αυτού του σημαντικού αγαθού προς όφελος των πελατών της και με βάση τους παγκόσμιους στόχους αειφορίας.

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων (χρήση σύγχρονων υλικών, αντικατάσταση μη δομικών στοιχείων, ενεργειακός επανασχεδιασμός), με βάση διεθνή πρότυπα και τις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη

Σχεδιασμός και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων (BMS, BEMS)

Εκσυγχρονισμός (σχεδιασμός και εγκατάσταση) ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας

ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΕ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Ή ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και σε έργα αποθήκευσης αυτής, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία που έχει η ηλεκτρική ενέργεια στη σύγχρονη ζωή αλλά και προβλέποντας την ανάγκη παραγωγής αυτής με ήπια μέσα και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων ΑΠΕ

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της αγοράς για τις ενεργειακές κοινότητες

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Hyperion Solar Kit

HYPERION IS A PIONEERING OFF-GRID SYSTEM, WHICH CAPTURES SOLAR POWER FROM AN EXTERNAL ARRAY OF SOLAR PANELS, STORES IT AS ELECTRIC ENERGY IN A SET OF BATTER- IES AND THEN MANAGES THROUGH A SMART CONTROLLER THE SUPPLY OF THIS ENERGY FOR DOMESTIC USE.
HYPERION_SOLAR_KIT_INTRICATEGR_INTRICATESA

Hyperion solar kit system components are:

Solar panels that capture solar power when they are exposed to sunlight. Hyperion indoor unit that houses batteries and a smart controller system.

Hyperion provides electricity for any application in regions that are far from the grid network, like rural, isolated areas.

It is also the ideal choice for anyone, even connected to the utility grid that wishes:

-to get rid of the occasional black-outs and power outages,

-to become 100% independent,

-to reduce the continuously higher energy bills.

The system is expandable according to our customer needs.

Watch Hyperion’s presentation Video Here!

Simplicity: "Plug & Play" installation of the system can be easily performed by a technician in a couple of hours. The system is so versatile that can be installed to any house or place, as long as the solar panels are exposed to direct sunlight.

Portability: All components of the system are light enough to be carried by hand and can easily be uninstalled, transported, and reinstalled.

Automated operation: The system is totally automated, thus it does not require any special skills to operate. The system has a user-friendly monitoring and control interface, via an Android or IOS smart phone, either through GSM or Wi-Fi connection.

Reliability: Thanks to its robust design and high-quality equipment, Hyperion has a long lifespan of trouble-free operation using the latest Lithium technology batteries, integrated in the indoor unit.

100% free, clean energy: Once installed, Hyperion produces totally free, environmentally friendly energy, with no extra costs. The system is virtually maintenance-free.

Compatibility: Hyperion comes with preinstalled, fully protected socket compatible with country's standards. As a plus, Hyperion has a dedicated USB port for charging.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ